ตัวชี้วัดที่ 7


ตัวชี้วัดที่ 7 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 120 แห่ง ใน 20 จังหวัด
มีความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงาน ชื่อสถานศึกษา กิจกรรม/ความร่วมมือ จำนวน เอกสาร ดำเนินการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เอกสาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เอกสาร
กองแผนงานและสารสนเทศ
กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส