ตัวชี้วัดที่ 6


ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)1. ระบบฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. ความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล “ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด”
หน่วยงาน รายงานผลการใช้ประโยชน์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A3_f1_1692162903.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A3_f1_1692162903.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A3_f1_1692162903.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A50_f1_1692069559.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A50_f1_1692069559.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A50_f1_1692069559.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A48_f1_1691741206.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A51_f1_1692171152.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A53_f1_1692155797.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A52_f1_1692185507.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A6_f1_1692171811.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A6_f1_1692171811.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A6_f1_1692171811.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A8_f1_1692161467.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A54_f1_1692160453.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A54_f1_1692160453.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A10_f1_1692159307.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/-2_A58_f1_1692176251.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A58_f1_1692176251.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A58_f1_1692176251.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A59_f1_1692175857.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A59_f1_1692175857.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A59_f1_1692175857.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A60_f1_1692152587.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/3_A4_f1_1692159080.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A4_f1_1692159080.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A4_f1_1692159080.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A4_f1_1692159080.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/3_A11_f1_1692153683.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A11_f1_1692153683.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A11_f1_1692153683.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A11_f1_1692153683.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A49_f1_1692150747.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A9_f1_1691990890.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A16_f1_1691744046.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A19_f1_1692170252.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A17_f1_1692156966.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A17_f1_1692156966.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A17_f1_1692156966.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A27_f1_1692152152.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A27_f1_1692152152.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A27_f1_1692152152.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A25_f1_1692092872.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A26_f1_1692155139.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A18_f1_1692094175.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A29_f1_1692169167.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A29_f1_1692169167.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A64_f1_1692178620.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A64_f1_1692178620.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A24_f1_1692150862.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A21_f1_1692156495.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A21_f1_1692156495.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A61_f1_1692157135.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A35_f1_1692070607.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A62_f1_1692155445.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A20_f1_1692080682.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A20_f1_1692080682.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A20_f1_1692080682.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A28_f1_1692095215.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A28_f1_1692095215.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A22_f1_1692158028.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A22_f1_1692158028.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A63_f1_1692604923.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A65_f1_1691746503.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A65_f1_1691746503.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A23_f1_1692171519.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A66_f1_1692154922.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A41_f1_1692168062.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A39_f1_1692153218.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/3_A37_f1_1692160206.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A37_f1_1692160206.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A37_f1_1692160206.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A37_f1_1692160206.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A40_f1_1692075497.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A69_f1_1692168678.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A70_f1_1692067238.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A70_f1_1692067238.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A68_f1_1692153512.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A68_f1_1692153512.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A67_f1_1692154279.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A67_f1_1692154279.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A67_f1_1692154279.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A30_f1_1692156629.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A7_f1_1692169478.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A31_f1_1692156579.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A33_f1_1691726156.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A36_f1_1692149226.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A34_f1_1692151643.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A32_f1_1692156057.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A38_f1_1692158102.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A38_f1_1692158102.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A38_f1_1692158102.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/3_A12_f1_1692156198.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A12_f1_1692156198.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A12_f1_1692156198.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A12_f1_1692156198.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A14_f1_1692078056.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A14_f1_1692078056.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A14_f1_1692078056.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A5_f1_1692083132.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A5_f1_1692083132.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A55_f1_1692155131.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A55_f1_1692155131.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A55_f1_1692155131.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A56_f1_1692172370.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A57_f1_1692157030.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A13_f1_1692153202.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A15_f1_1691030751.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A15_f1_1691030751.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A74_f1_1692155396.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A72_f1_1691657987.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A72_f1_1691742655.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A73_f1_1692153630.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A73_f1_1692153630.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A71_f1_1692156758.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/3_A42_f1_1691658040.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A42_f1_1691658040.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A42_f1_1691658040.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A42_f1_1691658040.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A43_f1_1692149822.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A44_f1_1692155070.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A44_f1_1692155070.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A45_f1_1692155587.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A45_f1_1692155587.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A45_f1_1692155587.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/2_A46_f1_1692150756.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A46_f1_1692150756.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A46_f1_1692150756.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A75_f1_1692161348.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A75_f1_1692161348.pdf
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A76_f1_1692322535.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A77_f1_1692156320.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A77_f1_1692156320.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A78_f1_1692158542.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/1_A79_f1_1692176509.pdf
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส http://gcloud.dsd.go.th/~esar/myfile/0_A79_f1_1692176509.pdf